หน้าหลัก ส่วนป้อนงานติดตั้ง-โยกย้าย

ลำดับ terminal id ที่ตั้ง ลักษณะงาน