หน้าหลัก ส่วนแสดงผลทั่วไป

สรุปรายงานประจำเดือน สาขาร้อยเอ็ด

รายงานตั้งแต่: 1 กันยายน, 2560 - 30 กันยายน, 2560

รายละเอียด

รายรับประจำเดือน 102,254/90,344
รายจ่ายประจำเดือน 65,322/79,455
รายการยาและเวชภัณฑ์คงเหลือ 480/800
อัตราการเปิดให้บริการ 28/30

สรุปรายงานประจำเดือน สาขามีนบุรี

รายงานตั้งแต่: 1 กันยายน, 2560 - 30 กันยายน, 2560

รายละเอียด

รายรับประจำเดือน 102,254/90,344
รายจ่ายประจำเดือน 65,322/79,455
รายการยาและเวชภัณฑ์คงเหลือ 480/800
อัตราการเปิดให้บริการ 28/30

สรุปรายงานประจำเดือน สาขาบุรีรัมย์

รายงานตั้งแต่: 1 กันยายน, 2560 - 30 กันยายน, 2560

รายละเอียด

รายรับประจำเดือน 102,254/90,344
รายจ่ายประจำเดือน 65,322/79,455
รายการยาและเวชภัณฑ์คงเหลือ 480/800
อัตราการเปิดให้บริการ 28/30

สรุปรายงานประจำเดือน สาขาขอนแก่น

รายงานตั้งแต่: 1 กันยายน, 2560 - 30 กันยายน, 2560

รายละเอียด

รายรับประจำเดือน 102,254/90,344
รายจ่ายประจำเดือน 65,322/79,455
รายการยาและเวชภัณฑ์คงเหลือ 480/800
อัตราการเปิดให้บริการ 28/30