ผู้ให้บริการด้านแพทย์แผนไทย ส่วนจัดการผู้ให้บริการด้านแพทย์แผนไทย

ลำดับที่ รหัสพนักงาน ชื่อ สกุล สถานะ ประจำสาขา ที่อยู่ เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ
1. 1520011 ณัฐกร ทองเพียร ทำงาน สาขามีนบุรี 4 ซ. 5 ถ.หัสดิเสวี ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ 50300 C3/009373/2554
2. 1520012 ณัฐกร ทองเพียร ทำงาน สาขามีนบุรี 4 ซ. 5 ถ.หัสดิเสวี ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ 50300 C3/009373/2554
3. 1520013 ณัฐกร ทองเพียร ทำงาน สาขาร้อยเอ็ด 4 ซ. 5 ถ.หัสดิเสวี ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ 50300 C3/009373/2554
4. 1520014 ณัฐกร ทองเพียร ทำงาน สาขาร้อยเอ็ด 4 ซ. 5 ถ.หัสดิเสวี ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ 50300 C3/009373/2554
5. 1520015 ณัฐกร ทองเพียร ทำงาน สาขาบุรีรัมย์ 4 ซ. 5 ถ.หัสดิเสวี ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ 50300 C3/009373/2554
6. 1520016 ณัฐกร ทองเพียร ลางาน สาขาขอนแก่น 4 ซ. 5 ถ.หัสดิเสวี ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ 50300 C3/009373/2554
7. 1520017 ณัฐกร ทองเพียร ทำงาน สาขาขอนแก่น 4 ซ. 5 ถ.หัสดิเสวี ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ 50300 C3/009373/2554
8. 1520018 ณัฐกร ทองเพียร ลาออก สาขามีนบุรี 4 ซ. 5 ถ.หัสดิเสวี ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ 50300 C3/009373/2554