รายการสมุนไพร ส่วนจัดการรายการสมุนไพร

ลำดับที่ หมายเลขยา ชื่อสมุนไพร รายละเอียด สถานะ บัญชี ราคากลาง ราคาทุน
1. 1520011 Actifed 2.5 mg. x 10 เม็ด Triprolidinehydrochlo ใช้งาน 10.0 0.02
2. 1520013 Albendazole 200 mg. x 1 เม็ด Albendazole ยกเลิก 10.0 0.02
3. 1520020 ALLOPURINOL 100 x 1MG ALLOPURINOL ใช้งาน 10.0 0.02
4. 1900002 ALUMINA & MAGNESIA TAB 600 mg ALUMINA&MAGNESIA ใช้งาน 1.0 0.23
5. 1520026 Amlodipine 5 mg. x 100 เม็ด Amlodipine ใช้งาน 5.0 1.05
6. 1900006 Ammon carbonate and glycerrhiza Ammoncarbonateandglycerrhiza ใช้งาน 2.00
7. 1900007 AMOXICILLIN 250 MG. x 1 เม็ด AMOXICILLIN ใช้งาน 2.00
8. 1900008 AMOXICILLIN 500 MG. x 1 เม็ด AMOXICILLIN ใช้งาน 10.0 0.02
9. 1520011 Actifed 2.5 mg. x 10 เม็ด Triprolidinehydrochlo ใช้งาน 10.0 0.02
10. 1520011 Actifed 2.5 mg. x 10 เม็ด Triprolidinehydrochlo ใช้งาน 10.0 0.02
11. 1520011 Actifed 2.5 mg. x 10 เม็ด Triprolidinehydrochlo ใช้งาน 10.0 0.02
12. 1520011 Actifed 2.5 mg. x 10 เม็ด Triprolidinehydrochlo ใช้งาน 10.0 0.02
13. 1520011 Actifed 2.5 mg. x 10 เม็ด Triprolidinehydrochlo ใช้งาน 10.0 0.02
14. 1520011 Actifed 2.5 mg. x 10 เม็ด Triprolidinehydrochlo ใช้งาน 10.0 0.02