รายละเอียด: Project Integration : Floating on the Sea

Project Integration : Floating on the Sea

ส่วนการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ International Program โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
ได้รับเกียรติจาก ดร.สหภพ ดอกแก้ว
นักวิชาการชำนาญการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงาม
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ให้ความรู้แก่นักเรียนส่วนการศึกษาภาคภาษาอังกฤษ ระดับชั้น IP1-IP9
เรื่องการเลี้ยงปลาสวยงาม และการจัดตู้ปลาสวยงาม
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ Project Integration : Floating on the Sea
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โดยได้รับความสนใจจากน้องๆ นักเรียนเป็นอย่างมาก
ณ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
Cr.Canon 70 D / By Su Nieam….

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ ในภาพอาจจะมี 2 คน

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 17 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน