รายละเอียด: PATAI SUMMER COURSE 2019

PATAI SUMMER COURSE 2019

ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนนี้ โรงเรียนไผทอุดมศึกษาได้ จัดกิจกรรม PATAI SUMMER COURSE 2019 โดยในปีนี้มีหลายคอร์ดให้นักเรียนได้เลือกเรียนทั้งค่ายพัฒนาทักษะทางวิชาการ และกีฬา ซึ่งมีให้เลือกเรียนทั้งคอร์ดเดือนมีนาคม (ช่วงวันที่ 7-27 มีนาคม 2562) และคอร์ดเดือนเมษายน (ช่วงวันที่ 22 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2562) เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มประสบการณ์ทางวิชาการและควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสุนทรียภาพทางอารมณ์ (EQ) และพิเศษสุดสำหรับผู้ปกครองและนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้ง 2 คอร์ด โรงเรียนมีส่วนลดให้ด้วยครับ