รายละเอียด: โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

เช้าวันนี้ (13 กรกฎาคม 2561)
ส่วนการศึกษามัธยมศึกษา ร่วมกับ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
โดยมีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน และคณะกรรมการนักเรียนขึ้น
ซึ่งมี4 พรรคด้วยกัน
เบอร์ 1 “พรรคไผทฯก้าวหน้า” หัวหน้าพรรคคือ ด.ช.กัญจน์ เกิดชูชื่น
เบอร์ 2 “พรรคไผทฯร่วมใจพัฒนา” หัวหน้าพรรคคือ ด.ช.ปอนด์ปาพจน์ พรวนต้นไทร
เบอร์ 3 “พรรคไผทฯเสรีนิยม” หัวหน้าพรรคคือ ด.ญ.นันท์นภัส แจ่มรัตน์
เบอร์ 4 “พรรคไผทฯโลกาภิวัฒน์” หัวหน้าพรรคคือ ด.ญ.จุฬาวรรณ จันวิสิทธิ์
ใครเชียร์เบอร์ไหนก็ส่งกำลังใจกันนะครับ
แล้วผลออกมาเป็นอย่างไร ใครชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ คอยฟังผลกันอีกทีนะครับ….
Cr.Canon 70 D / By Su Nieam….

ในภาพอาจจะมี ข้อความ ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง